| English | Arabic

 

在エジプト日本国大使館歴代大使一覧

特命全権公使

 • 横 山 正 幸        20/8/1937~4/6/1940

 • 宇佐美 珍 彦       5/6/1940~15/9/1940

 • 鈴 木 九 万        24/11/1940~19/8/1942

 • 与謝野  秀        28/12/1952~31/3/1954

(1954年4月1日大使館昇格)

 

特命全権大使

 • 与謝野  秀        13/4/1954~2/3/1956

 • 土 田  豊         12/3/1956~26/10/1960

 • 倭 島 英 二        18/12/1960~1/9/1965

 • 柿 坪 正 義        30/9/1965~22/7/1967

 • 安 藤 吉 光        30/7/1967~19/10/1970

 • 高 橋 通 敏        29/10/1970~4/7/1973

 • 和 田  力         16/9/1973~20/2/1976

 • 魚 本 藤吉郎       16/3/1976~19/6/1978

 • 黒 田 瑞 夫        23/7/1978~5/4/1980

 • 山 崎 敏 夫        4/5/1980~30/4/1982

 • 中 江 要 介        15/5/1982~14/7/1984

 • 加 藤 吉 彌        22/7/1984~3/3/1987

 • 橋 本  恕         15/3/1987~31/8/1989

 • 山 田 中 正        12/10/1989~25/3/1992

 • 渡 辺 泰 造        7/4/1992~24/6/1994

 • 片 倉 邦 雄        12/8/1994~11/8/1997

 • 小 原  武         27/8/1997~6/9/1999

 • 須  藤   隆 也         20/9/1999~6/11/2002

 • 浦 部 和 好        14/11/2002~19/6/2004

 • 槇 田 邦 彦        26/7/2004~23/2/2007

 • 石 川  薫         10/3/2007~30/7/2010

 • 奥 田 紀 宏        11/8/2010~27/3/2013

 • 鈴 木 敏 郎        6/4/2013~5/8/2014

 • 香 川 剛 廣        13/8/2014~20/8/2018

 • 能 化 正 樹  2/9/2018~


大使館案内トップ

 

Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Egypt 法的事項 | アクセシビリティについて | プライバシーポリシー |